karvinské moře

Karvinské moře. (Karviná) Odhadem tak cca 200 m pěšky od nejpoužívanějšího (a prakticky jediného pohodlného) vstupu do této oblasti (od tzv. starého Darkovského obloukového mostu přes závoru, po asfaltce k vodě a poté doleva podél břehu). Místo samotné (Karvinské moře, ne FKK) je místně velmi oblíbené a hojně navštěvované, zvláště po letošní sezóně, kdy zde bylo vybudováno alespoň základní zázemí pro textiláky (mola, písečná pláž, stánek s občerstvením). Voda v Karvinském moři je prakticky po celé léto vcelku čistá i teplá, jediný vstup do vody z FKK je hezkou uličkou z rákosí – ono rákosí u vody kolem celé pláže je i pěkným krytem před pohledy zvědavců od vody. Samotná FKK pláž je bohužel relativně malá (odhadem tak 8×30 m) a navíc v poměrně prudkém svahu, takže o pohodlném ležení nemůže být řeč. Návštěvnost FKK minimální (nejvíce jsem registroval okolo 10 lidiček, průměr tak 4 až 5 lidí, drtivá převaha mužů). Bohužel jsou i tady zřejmě nudisté či naturisté (zvláště od letošního roku) pravděpodobně nevítaným druhem, neboť letos došlo k poškození nebo stržení cedulek označujících FKK a navíc k nesmyslnému vykácení křovin na horním okraji pláže, které byly ještě loni perfektním přírodním ohraničením pláže a také krytím před zraky čumilů, procházejících kolem FKK po frekventovaném chodníčku. Pokud byste přesto měli cestu kolem, neváhejte – ta voda za to stojí a bezprostředně kolem FKK či na protějším břehu se dají najít místečka jak pohodlná, tak i klidná na nahatou opalovačku či koupání. Hledejte v levé části moře, na opačném konci než je nově vybudovaná písečná pláž. Pro zajímavost na závěr dodám, že „moře“ se této lokalitě říká z důvodu zvýšeného obsahu solí a minerálů ve vodě oproti klasickým povrchovým vodám, neboť moře vzniklo jako následek propadu terénu po těžbě uhlí a voda zde je vlastně kombinací vod dešťových a průsakových z podzemí.

Please note that we cannot guarantee the information to be correct and up-to-date. Make sure to confirm it before planning your trip. You can help us by reporting any incorrect or outdated information.

Location Info

Karviná, Okres Karviná

735 03 Karviná

Moravian-Silesian Region, Czech Republic

Show on Map
Last updated

29.11.2021

Report As Inappropriate